Indeling periode 1 ronde 4 (21 september 2023)

Groep 1
Bas van Dijk- Dirk van Vuuren Piet Bervoets- Johan de Moor
Walter van Dijk- RSB Johan Monster- RSB
Rob Bedeaux- RSB Ron van Leeuwen- RSB
Mark Hopman- RSB Pleun Notenboom- RSB
Groep 2
Frans Aardoom- Peter van Es Martin van Bokkem- Sem Peters
Nico van Vliet- Marius vd Griend
Gert van Driel- RSB Cees van den Berg- RSB
Groep 3
Hans Brussaard- Kees de Graaf Meinard Schrijer- Erwin Vink
Henk Bijvoet- Ida Vink Jan van der Velden- Ernst Laban
Eric van de Kerkhof- Johan van der Meer
Groep 1 en 2
Marjolein Osinga- Ronald M hrke
Groepsindeling met toelichting

Hierbij de indeling voor de 4e ronde van periode 1 (21 september 2023)

Er hebben zich 30 spelers aangemeld.

Groep 1: 2 partijen
Groep 2: 3 partijen
Groep 3: 5 partijen.
Er is een intergroeppartij.
En een RSB-wedstrijd.